Category Archives: SGK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2018-19 SAYILI GENELGE İLE AÇIKLANDI

Yapılan düzenleme ile, 2018/Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait; sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK BORÇLARI

2018 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18.05.2018 tarihi itibariyle ödenmemiş olan, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

SİLİNEN BAĞKURLARIN İHYASI İÇİN YENİ KOLAYLIK

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  7143 sayılı kanunun 8.maddesi, daha önceki yapılandırma kanunlarıyla  borcundan dolayı durdurulan sigortalılık süreleri için çok avantajlı ihya imkanı sağladı. Prim borcundan dolayı sigortalılık süresi durdurulanlardan, 31.07.2018 tarihine kadar müracaat edenlerin, prim borçları sigortalık süresi durdurulmamış … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KISMİ ÇALIŞAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN BELGELERİ AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VEYA MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ EKİNDE ARTIK SGK’ YA VERİLMEYECEK

5510 sayılı kanunun 86.maddesinde Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlığında yer alan kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500

5/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11500 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

YENİ TORBA YASA İLE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

MADDE 67- 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısı, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

2018 ASGARİ ÜCRET MALİYET HESABI

Ocak – 2018  ASGARİ ÜCRET 2.029,50  SGK TABAN MATRAHI 2.029,50  SGK TAVAN MATRAHI 15.221,40  GÜN 30  GÜNLÜK ÜCRETİ 67,65  BRÜT AYLIK ÜCRETİ 2.029,50  İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 20,30  İŞÇİ SGK PAYI (%14) 284,13  GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.725,07  GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) 258,76  ASGARİ … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

2018 AGİ TUTARLARI

Bekâr 152,21  Evli, Eşin Geliri Olan, 152,21  Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 175,04  Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 197,88  Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk 228,32  Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk 243,54  Evli, Eşin Geliri Olan, Beş … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

EMEKLİ İŞÇİLERDE İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ

Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik kanunumuza göre sigortalı olanlar sağlık sorunları yaşayıp geçici iş görememezlik belgesi aldıklarında raporlu oldukları sürece devletten ödeme alıyorlar. Peki bunun için hangi şartlar gerekiyor. Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için; 1- … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA OLMASI GEREKENLER

İşveren her çalışan için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın