Category Archives: Genel

MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİNTL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) deyapılan değişiklik uyarınca;⎯ Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışındakalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanandiğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

MADDİ DURUMU YETERSİZ OLAN KİŞİLERE ADLİ YARDIM KAPSAMINDA VERİLEN AVUKATLIK HİZMETLERİNDEKİ KDV ORANI İNDİRİLDİ

26 Kasım 2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4862 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  ile; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ BAŞLIYOR

Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesinin kurulması, vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenmesi suretiyle mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

GEÇİCİ VERGİ 4.DÖNEM BEYANNAMESİ KALDIRILDI

Cari vergilendirme dönemi içerisindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi dönemleri kabul edilmektedir.İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamından çıkarılmıştır. Düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | ile etiketlendi | Yorum bırakın

YOUTUBERLARA GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançları toplamı … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ

Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin ticari kazançları, gelir vergisinden istisna edilmektedir. Maddenin yürürlük tarihi, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihidir. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

SGK’dan E-Tebligat Adresi Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.09.2021 tarih 31608 sayı İle Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Resmi gazete de yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle işverenlerin 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurumca belirlenen adresten başvuru yaparak E-tebligat adreslerini alma … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİTEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021’E KADAR UZATILDI

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLANKATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılıCumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KatmaDeğer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı … Okumaya devam et

Genel içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan düzenlemeyeistinaden işverenler, örneği kurumca hazırlanacak iş yeri bildirgesini en geç sigortalıçalıştırmaya basladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1.fıkrasında yer alandüzenlemeye istinaden is yerinde, kanunun 4. maddesinin birinci … Okumaya devam et

Genel, SGK içinde yayınlandı | , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın