Tag Archives: kurumlar vergisi

KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Muafiyet, vergiye tabi gerçek veya tüzel kişilerin verginin kapsamı dışında bırakılmasını ifade eder. Kurumlar vergisinden muaf olan kurumların hangileri olduğu KVK’nın 4.maddesinde sayılmış olup; aşağıda sayılanlar kurumlar vergisinden muaftır: a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

5520 sayılı KVK’nın 1’inci maddesinde sayılan aşağıdaki kurumların, tüzel kişilikleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kazançları Kurumlar Vergisine tabidir. a) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI DEFTERLER

ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER: a) Yevmiye Defteri b) Defteri Kebir c) Envanter Defteri d) Yönetim Kurulu Karar Defteri e) Pay Defteri f) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile … Okumaya devam et

Genel, Şirket içinde yayınlandı | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın