Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan düzenlemeye
istinaden işverenler, örneği kurumca hazırlanacak iş yeri bildirgesini en geç sigortalı
çalıştırmaya basladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27. maddesinin 1.fıkrasında yer alan
düzenlemeye istinaden is yerinde, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir is yerini devir alan ya da bu nitelikte iş yeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11. maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki Ek-6′ da bulunan iş yeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuştur.


5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının ( a ) bendi kapsamında ilk
defa sigortalı çalıştırmaya baslayacak olan is yerleri dışında devir, nakil, intikal, birleşme, nevi değişikliği ve katılım durumlarında iş yeri bildirgesi verilmesi gereken hallerde de iş yeri bildirgesi düzenlenerek Kuruma verilecektir.

 

Tescil edilecek is yerlerinde iş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra
işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak islemeler ile iş yeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler
.

Bilindigi üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29.maddesi “İşyeri
bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” baslığını taşımakta olup söz konusu madde kapsamında iş yeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda iş yeri bildirgelerinin gönderilmesinin ardından, Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerden verilmesi gerekenler 7 is günü içerisinde iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilecek veya elden ibraz edilecektir.

İş yeri bildirgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından kuruma verilecek belgeler arasında Kuruma gönderilmiş olan iş yeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup iş yeri bildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir. 7 is günlük sürenin hesaplanmasında iş yeri bildirgesinin gönderildiği gün hesaba katılmayacak olup sürenin hesaplanmasına takip eden günden itibaren başlanacaktır.

EKLENECEK BELGELER

  • Devamlı  mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesi,
  • Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,
  • İmza sirküleri Kuruma verilmesi gereken kişilerin, Üniteye bizzat müracaat ederek kimliklerinin tespitiyle birlikte imza beyanlarının alınmasını sağlamaları halinde,  imza sirküleri artık istenilmeyecektir.
  • Ayrıca işverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, imza sirkülerini ve asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma elden verir veya posta yoluyla gönderirler.
  • Yine tüzel kişiler; hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesini,
  • Adi ortaklıklar; noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
  • İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısı,
  • İnşaat işyerlerinde; yapı ruhsatının fotokopisi, varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi,
  • Gerekli görülmesi halinde 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşme örneği,

 

Bu yazı Genel, SGK içinde yayınlandı ve , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s