TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

Gelir, safi tutarları üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. Gelir Vergisi
Kanununun 40 ıncı maddesine göre, safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi
hasılattan indirilebilecek giderler aşağıda sıralanmaktadır.
a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,
b) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate
giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş
olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet
erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan
giyim eşyası),
c) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
d) İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve
ikamet giderleri

e) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan
taşıtların giderleri,
f) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye
vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,
g) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,
h) İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen
aidatlar,
i) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen
katkı payları, (İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve
ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu
yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin
% 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Gerek işverenler
tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse bu Kanunun
63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim
konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde
edilen ücretin % 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.)
j) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
k) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından
faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu
kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle
ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar
aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).
Ayrıca, Bağ-Kur primleri de sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca ödenmiş
olması şartıyla beyan edilen ticari kazançla sınırlı olmak üzere indirim konusu
yapılabilecektir.

 

Bu yazı Genel içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s